Ecoflow uczestniczy w projektach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - szczegóły


www.poig.gov.pl

Program Inteligentny Rozwój - szczegóły


www.poir.gov.pl

Dotyczy projektów:

"ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ FIRMY ECOFLOW POPRZEZ WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU" w ramach działania POIG 6.1

"Ochrona własności intelektualnej wzoru użytkowego wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem” w ramach działania POIR 2.3.4

"Ochrona własności intelektualnejwzoru użytkowego innowacyjnego przepływowego ciśnieniowego urządzenia grzewczo-chłodzącego" w ramach działania POIR 2.3.4

"Prace B+R w celu opracowania innwoacyjnego modułowego systemu chłodniczego" w ramach działania POIR 1.1.1