Firma ECOFLOW Marcin Pietraszek

UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA

"ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ FIRMY ECOFLOW POPRZEZ WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU" w ramach działania POIG 6.1

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji firmy na rynku i rozwój poprzez rozpoczęcie eksportu, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i kluczowych klientów. Realizacja działania POIG 6.1 wpływa na wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego.

UDZIAŁ UNI EUROPEJSKIEJ 74,15%

Okres realizacji 01.08.2013 - 14.07.2015

DOTACJE NA INNOWACJE

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO