Firma ECOFLOW

UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA

"Prace B+R w celu opracowania innwoacyjnego modułowego systemu chłodniczego" w ramach działania POIR 1.1.1