zaloguj się

Informacje ogólne

Olejowe urządzenia do termostatowania służą do precyzyjnego stabilizowania temperatury procesu technologicznego w zakresie od +80ºC do +350ºC. Podgrzewacze olejowe zawierają układ sterowania, zespół pompowy ze sprzęgłem magnetycznym,zbiornik, układ grzewczy, pośredni układ chłodzenia z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła oraz aparaturę kontrolno-pomiarową wszystko w mobilnej obudowie. Oferujemy podgrzewacze z przepływem od 60 do 320 litrów/min, oraz z mocą grzejną od 6 do 72kW. Zastosowanie: przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy, przetwórstwo ceramiki, odlewnictwo ciśnieniowe, przemysł spożywczy.

RÓŻNICA MIĘDZY TERMOSTATAMI Z CHŁODZENIEM POŚREDNIM I BEZPOŚREDNIM:

CHŁODZENIE POŚREDNIE
(termostaty wodne i olejowe)
CHŁODZENIE BEZPOŚREDNIE
(termostaty wodne)

 oddzielone medium chłodzące od obiegu pracy
 małe wymagania związane z jakością wody
 możliwość zastosowania przy przepływie wody powyżej 95oC
 minimalizacja strat termicznych
 uniwersalność zastosowań
 łagodna zmiana temperatury (zalecane dla tworzyw wrażliwych na deformację)
 podczas procesu następuje mieszanie się medium chłodzącego z wodą w obiegu
 duże wymagania związane z jakością wody
 wysoka efektywność kontroli temperatury
 praca w obiegu wysokiego ciśnienia (ciśnienie z pompy oraz ciśnienie wody)
 zalecane w formach o wielu obiegach chłodzenia
 gwałtowna zmiana temperatury formy

DODATKOWE FUNKCJE KONTROLERA TEMPERATURY:

A. Ostrzeganie o przekroczeniu zadanej temperatury, jeśli odchylenie między temperaturą zadaną a zmierzoną przekroczy 2-4oC (ustawiana przez użytkownika), automatycznie włącza się sygnalizacja alarmowa

B. Automatycznie wymuszone chłodzenie (przed wyłączeniem urządzenia po naciśnięciu przycisku, forma będzie automatycznie schłodzona)
ZALETY:
 nie ma potrzeby ustawiania temperatury przy kolejnych uruchomieniach urządzenia przy takich samych warunkach
 nie ma potrzeby wyłączania grzałek w trybie ręcznym

C. Automatyczny drenaż medium chłodzącego z formy
ZALETY:
 brak ręcznego ustawiania zaworów kulowych, odprowadzanie płynów następuje bezpośrednio z formy
 bezpieczna i łatwa obsługa, brak wycieków w urządzeniu podczas demontażu przewodów

BEZPIECZEŃSTWO I ALARMY

 ochrona przed brakiem fazy lub niewłaściwym podłączeniem
 wyłącznik główny
 zabezpieczenie i sygnalizacja pompy przed niezgodnym kierunkiem pracy
 zabezpieczenie i sygnalizacja przed przeciążeniem pompy
 zabezpieczenie i sygnalizacja przed przegrzaniem
 nastawa alarmu i sygnalizacja odchylenia od temperatury zadanej
 funkcja automatycznego oczyszczania formy z wody
 zabezpieczenie i sygnalizacja przed porażeniem
 sygnalizacja dźwiękowa
 SSR
 obieg pompy by-pass