zaloguj się

Informacje ogólne

ELEKTRYKA

  • Sprężarki, wentylatory i pompy wodne posiadają zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe
  • Cyfrowa lub mikroprocesorowa kontrola termostatyczna gwarantuje automatyczne załączanie i wyłączanie wentylatorów i sprężarek
  • Temperatura pracy i wszystkie alarmy są sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo.

chillery schemat połączeń

MECHANIKA

  • Odśrodkowa pompa o dużej mocy
  • Zbiorniki wodne wykonane ze stali nierdzewnej
  • Zbiornik wodny ciśnieniowy (opcjonalnie) umożliwia równoległe podłączenie kilku agregatów
  • Galwanizowana stalowa rama malowana proszkowo gorącym polyestrem
  • Małe modele wyposażone są w 4 kółka

BEZPIECZEŃSTWO

  • Prezostaty wysokiego i niskiego ciśnienia nieustannie monitorują zmiany ciśnienia pracy i zatrzymują układ chłodzenia, gdy ciśnienie osiągnie krytyczne wartości
  • Gdy temperatura wody na wyjściu opadnie poniżej poziomu krytycznego, termostat przeciwzamrożeniowy zatrzyma obieg chłodziwa
  • Urządzenie posiada zabezpieczenia przeciw wahaniom napięcia zasilania (+/- 15%) i zanikowi fazy

OPCJE

  • Bez zbiornika dla linii wytłaczarskiej
  • Bez zbiornika i pompy dla drutówek
  • Tryb czuwania dla pompy
  • Automatyczny zestaw ciśnieniowy pompy
  • Automatyczny zestaw napełniania
  • Ciśnieniowy zbiornik wodny
  • Mikroprocesorowe sterowanie
  • Zdalne załączanie/wyłączanie

Wykres mocy chłodniczej dla serii CHP