zaloguj się

Informacje ogólne

ELEKTRYKA

 • Sprężarki, wentylatory i pompy wodne posiadają zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe
 • Cyfrowa lub mikroprocesorowa kontrola termostatyczna gwarantuje automatyczne załączanie i wyłączanie wentylatorów i sprężarek
 • Temperatura pracy i wszystkie alarmy są sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo.

chillery schemat połączeń

MECHANIKA

 • Odśrodkowa pompa o dużej mocy
 • Zbiorniki wodne wykonane ze stali nierdzewnej
 • Zbiornik wodny ciśnieniowy (opcjonalnie) umożliwia równoległe podłączenie kilku agregatów
 • Galwanizowana stalowa rama malowana proszkowo gorącym polyestrem
 • Małe modele wyposażone są w 4 kółka

BEZPIECZEŃSTWO

 • Prezostaty wysokiego i niskiego ciśnienia nieustannie monitorują zmiany ciśnienia pracy i zatrzymują układ chłodzenia, gdy ciśnienie osiągnie krytyczne wartości
 • Gdy temperatura wody na wyjściu opadnie poniżej poziomu krytycznego, termostat przeciwzamrożeniowy zatrzyma obieg chłodziwa
 • Urządzenie posiada zabezpieczenia przeciw wahaniom napięcia zasilania (+/- 15%) i zanikowi fazy

OPCJE

 • Bez zbiornika dla linii wytłaczarskiej
 • Bez zbiornika i pompy dla drutówek
 • Tryb czuwania dla pompy
 • Automatyczny zestaw ciśnieniowy pompy
 • Automatyczny zestaw napełniania
 • Ciśnieniowy zbiornik wodny
 • Mikroprocesorowe sterowanie
 • Zdalne załączanie/wyłączanie

Wykres mocy chłodniczej dla serii CHP