zaloguj się

Informacje ogólne

Systemy gorąco-kanałowe (GK) stosowane są w przetwórstwie tworzyw sztucznych od ponad 40 lat. Z uwagi na tendencję do obniżania kosztów wytwarzanych produktów z tworzyw sztucznych zastosowanie GK staje się obecnie coraz bardziej powszechne, pomimo że inwestycja w tego typu rozwiązania wymaga zaangażowania większych nakładów finansowych na etapie wykonywania form wtryskowych. Jednak przy odpowiednio dużej serii produkcyjnej środki te bardzo szybko się zwracają z uwagi na zalety, którymi charakteryzują się systemy GK.

Najważniejsze zalety systemu GK to:
• eliminacja wlewka i strat związanych z odpadem tworzywa,
• skrócony czas cyklu w porównaniu z formami zimnokanałowymi, gdzie wydłużony czas chłodzenia ze względu na wlewek, którego przekrój jest często wielokrotnie większy od grubości ścianki wypraski,
• poprawa jakości i wytrzymałości wypraski,
• możliwość zastosowania sterowania sekwencyjnego,
• automatyzacja produkcji, a tym samym poprawa powtarzalności parametrów i jakości wyrobu.

Jakość pracy systemu GK zależy w dużej mierze od jakości regulatorów grzanych kanałów, które przeszły szereg ulepszeń w okresie ostatnich kilkunastu lat. Firma Ecoflow w oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych opracowała i wprowadziła na rynek regulatory (HRC) i timery wtrysku sekwencyjnego (VGT) najnowszej generacji, zbudowane w oparciu o sterowanie mikroprocesorowe typu RISC.

Nowość!

Program do monitoringu pracy regulatorów grzanych kanałów HRC3000 Studio