zaloguj się

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Umowa POIR.02.03.04-04-0007/16

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014 – 2020,

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Umowa POIR.02.03.04-04-0007/16

Tytuł projektu: „Ochrona własności intelektualnej wzoru użytkowego wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem.”


Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci praw ochronnych na wzór użytkowy wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem, opracowanego na potrzeby spółki Ecoflow, przed wykorzystaniem go przez konkurencję.

Dofinansowanie z UE: 19 285 zł