zaloguj się

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Umowa POIR.02.03.04-04-0008/16

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój lata 2014 – 2020,

Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”

Umowa POIR.02.03.04-04-0008/16


Tytuł projektu: „Ochrona własności intelektualnejwzoru użytkowego innowacyjnego przepływowego ciśnieniowego urządzenia grzewczo-chłodzącego."


Celem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w postaci praw ochronnych na wzór użytkowego przepływowego ciśnienowego urządzenia grzewczo-chłodzącego, przeznaczonego do stabilizacji temperatur w zakresie do 180°C, z wykorzystaniem wody jako medium transferu ciepła.


Dofinansowanie z UE: 19 285 zł