zaloguj się

Regulator grzanych kanałów HRC 2000

CECHY
 dokładna kontrola temperatury z przyjęciem nowego algorytmu PID
 ochrona przeciwprzepięciowa i błędnych połączenień
 wyświetlanie parametrów (ustawienia T/C, stan operacji, wybór wyświetlania stopni F/C)
 wykrywanie błędów (powiadomienie za pomocą alarmu, napięcie, przepięcia, przegrzania)
 korekta temperatury (różnica i nachylenie kompensacji)
 algorytm zapobiegający uszkodzeniom półprzewodnika (poprawa skuteczności chłodzenia radiatora, przyjmowania wysokich triak mocy)
 ochrona przed błędnym podłączeniem, przegrzaniem, brakiem zasilania
 wkład kasetowy - jest to rozwiązanie chroniące urządzenie w razie uszkodzenia pojedynczej kasety.

  • Dane techniczne
  • Zdjęcia
  • Do pobrania
DANE TECHNICZNE
SPECIFICATIONS

MOC WEJŚCIOWA
INPUT POWER
3-fazowe 3 linie + E (4 przewody) 200/240 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-Phase 3 Lines + E (4 wire) 200/240 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-fazowe 4 linie + E(5 przewodów) 380/415 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-Phase 4 Lines + E(5 wire) 380/415 VAC 50/60 Hz, ±5%
DOKŁADNOŚĆ POMIARU
MEASUREMENT ACCURACY
±0,3°C dla zakresu / for the range 30°C do / to 400°C (HRC 2000)
±0,3°C dla zakresu / for the range 30°C do / to 500°C (HRC 3000)
METODA STROJENIA
TUNING METHOD
auto strojenie PID lub ręczne sterowanie PID
Auto Tuning PID or Manual PID Control
PODŁĄCZENIE DO TERMOPARY
TRANSFER MEDIUM
uziemione lub nieuziemione / grounded or ungrounded
TYP TERMOPARY
THERMOCOUPLE TYPE
J lub K / IC(J) or CA(K) Type supported
WYJŚCIA GRZAŁEK
HEATING CAPACITY
240 VAC. 15 A dla standardowej strefy
All Zones rated at 240 VAC. 15 Amps per zone standard
ILOŚĆ STREF
CONTROL ZONES
HRC 2000: 1-32 stref / zones
HRC 3000: 12-256 stref / zones
ALARMY
ALARMS
Zabezpieczenie nadnapięciowe / Over voltage protection
Zabezpieczenie przed zwarciem dla każdej strefy (obie nogi połączone)
Short circuit protection for each zone (both legs fused)
Alarmy otwarty obwód grzałki / Alarms Open circuit heater
Otwarty obwód bezpiecznika / Open circuit fuse(s)
Wysokie i niskie temperatury / High and low temperature
Przerwanie, zwarcie lub odwrócone termopary / Open, shorted or reversed thermocouple(s)