zaloguj się

Regulator grzanych kanałów HRC 3000

CECHY
• intuicyjny interfejs i różne wyświetlacze LCD
7'' - 12-24 stref
10,2'' - 24-48 stref
17'' - 48-256 stref
• zarządzanie plikami formy
• test formy
• funkcja raportowania
• system operacyjny Windows
• kontrola 12~256 stref
• sekwencyjny zegar wtrysku (opcja 1~16 dysz)
• ochrona przed napięciem
• 32-bitowy procesor RISC

COMBO 3300 - połączenie regulatorów GK ze sterownikiem sekwencyjnym w zabudowie szafy mobilnej dedykowana dla systemów od 12 do 256 stref.

  • Dane techniczne
  • Zdjęcia
  • Do pobrania
DANE TECHNICZNE
SPECIFICATIONS

MOC WEJŚCIOWA
INPUT POWER
3-fazowe 3 linie + E (4 przewody) 200/240 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-Phase 3 Lines + E (4 wire) 200/240 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-fazowe 4 linie + E(5 przewodów) 380/415 VAC 50/60 Hz, ±5%
3-Phase 4 Lines + E(5 wire) 380/415 VAC 50/60 Hz, ±5%
DOKŁADNOŚĆ POMIARU
MEASUREMENT ACCURACY
±0,3°C dla zakresu / for the range 30°C do / to 400°C (HRC 2000)
±0,3°C dla zakresu / for the range 30°C do / to 500°C (HRC 3000)
METODA STROJENIA
TUNING METHOD
auto strojenie PID lub ręczne sterowanie PID
Auto Tuning PID or Manual PID Control
PODŁĄCZENIE DO TERMOPARY
TRANSFER MEDIUM
uziemione lub nieuziemione / grounded or ungrounded
TYP TERMOPARY
THERMOCOUPLE TYPE
J lub K / IC(J) or CA(K) Type supported
WYJŚCIA GRZAŁEK
HEATING CAPACITY
240 VAC. 15 A dla standardowej strefy
All Zones rated at 240 VAC. 15 Amps per zone standard
ILOŚĆ STREF
CONTROL ZONES
HRC 2000: 1-32 stref / zones
HRC 3000: 12-256 stref / zones
ALARMY
ALARMS
Zabezpieczenie nadnapięciowe / Over voltage protection
Zabezpieczenie przed zwarciem dla każdej strefy (obie nogi połączone)
Short circuit protection for each zone (both legs fused)
Alarmy otwarty obwód grzałki / Alarms Open circuit heater
Otwarty obwód bezpiecznika / Open circuit fuse(s)
Wysokie i niskie temperatury / High and low temperature
Przerwanie, zwarcie lub odwrócone termopary / Open, shorted or reversed thermocouple(s)