zaloguj się

Wymagana jakość wody

Istotnym czynnikiem, biorącym udział w procesie wtrysku tworzyw, jest woda chłodząca. W szczególności jest używana jako nośnik ciepła. Woda wykorzystywana jest zarówno do chłodzenia oleju hydraulicznego, jak i formy wtryskowej. Z tego względu wymagania jakościowe względem wody używanej w procesie wtrysku są bardzo wysokie. Duże zanieczyszczenie wody ma negatywny wpływ, w szczególności na układ chłodzenia w formie, gdyż może prowadzić do powstawania osadów w wymiennikach ciepła, zamulania układu, osadzania się kamienia lub korozji. Poniższa tabela zawiera wymagania jakościowe względem wody, stosowanej w układach chłodzenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych:


TENDENCJA / TENDENCY
NAZWA / NAME OBOWIĄZUJĄCY POZIOM
APPLICABLE LEVEL
KOROZJA
CORROSION
KAMIEŃ
SCALE
pH 7,0~8,0 × ×
PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE (mS/m) ELECTRIC CONDUCTIVITY MNIEJ NIŻ 30
LESS THAN 30
× ×
JONY CHLORKU (mgCl) / CHLORIDE ION (mgCl) MNIEJ NIŻ 50
LESS THAN 50
×
JONY SIARCZANU (mgSO4 2-/l) / SULFATE ION (mgSO4 2-/g) MNIEJ NIŻ 50
LESS THAN 50
×
ŻELAZO (mgFe/l) / FE MNIEJ NIŻ 0.3
LESS THAN 0.3
× ×
ZUŻYCIE TLENU [pH 4.8] (mgCaCO3/l) / OXIGEN CONSUMPTION MNIEJ NIŻ 50
LESS THAN 50
× ×
KRZEMIONKA (mgSiO2/l)/ ION SILICA MNIEJ NIŻ 30
LESS THAN 30

×
STOPIEŃ WAPNIA (mgCaCO3/l) / CALCIUM GRADIENT MNIEJ NIŻ 50
LESS THAN 50

×
CAŁKOWITY STOPIEŃ (mgCaCO3/l) / TOTAL GRADIENT MNIEJ NIŻ 70
LESS THAN 70

×