zaloguj się

Wymagana jakość wody

Istotnym czynnikiem, biorącym udział w procesie termoregulacji, jest woda chłodząca, która jest używana jako nośnik ciepła. Ze względu na swoje znaczenie, wymagania jakościowe względem wody używanej w termostatach są bardzo wysokie. Jakość wody ma wpływ na działanie urządzeń, gdyż może prowadzić do powstawania osadów w wymiennikach ciepła i elementach grzewczych, zamulania układu, osadzania się kamienia lub korozji. Jakość wody ma również wpływ na żywotność urządzenia, czyli również na gwarancję. Standardowa gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, jednak przy spełnieniu poniższych parametrów możliwe jest wydłużenie.

Poniższa tabela zawiera wymagania jakościowe względem wody stosowanej w regulatorach temperatury.

NAZWA / NAME MAX JEDNOSTKAA
UNIT
SKALA KWASOWOŚCI I ZASADOWOŚCI / SCALE OF ACIDITY AND ALKANITY 7,5-8,0 pH
PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE/ ELECTRIC CONDUCTIVITY <150 mS/m
TWARDOŚĆ / TOTAL HARDNESS <15 °dH
JONY CHLORKU (Cl) / CHLORIDE ION (Cl) <100 mg/l
JONY SIARCZANU (SO4) / SULPHATE ION (SO4 ) <150 mg/l
JONY AMONU (NH4) / AMMONIUM ION (NH4 ) <1 mg/l
ŻELAZO (Fe) / iron FE <0,2 mg/l
MANGAN / MANGANESE <0,1 mg/l
CIAŁ STAŁE / FREE FROM SOLIDS brak brak